vineri, 25 octombrie 2013

DalbDefunctă epocă a etilismului lexical.
Două alei de gânduri pripășite șovăielnic la dreapta luminii
Și apoi faci pe stânga șase case...
Toate de imperialul haos roase.

În aste vremi și plaiuri,
Desprins din al sentimentelor întunecat curcubeu
Și botezat în condeiul celor nouă raiuri,
Trăit-a și povestit-a preaînțeleptul Dalb.

El era obscur în sens și șăgalnic la pas;
Pe unde umbla și prin ce vene dormea scris nu ne-a rămas.
Dară cunoaștem că în a sa vecinică pribegie
Lăsa amorezilor nobilă și ruginită sindrofie.

Dară cum orice început își are și sfîrșitul
Așa abrupt termină și Dalb cu pribegitul,
Când în nisiposul neant găsit-a o novă:
Suava, eterica și evghenicoasa Slovă.