sâmbătă, 23 aprilie 2016

XLVIII (La terasă de o oră jumate)La terasă de o oră jumate, unii vin și alții pleacă,
Dar apoi, pe înserate, alții la vin și unii la o cinzeacă...
Și toate sunt  însumate în asfințitul violet ce va să treacă –
În iarbă iubiri și lalele sunt fumate, în lac chimere seacă,
În ceruri stele-s înecate, zeii cu Haos vor sa se întreacă
Și, din lanțuri ferecate, în templul păgân o preoteasă greacă...
Slove fermecate într-un rit păgân... Nimfe asupră-mi se apleacă
În păcatele parfumate ce abia acum încep să se petreacă,
Vreme ce la terasă, de o oră jumate, unii vin și alții pleacă.

marți, 19 aprilie 2016

XLIIUn senin turbat, plin de speranțe,
Se lănțuie în horă cu tinerețea mea. Eu,
Orfan de ceruri, lepăd pământuri
Muzelor ce îmi trimit bătrânțea, tu,
La odihna invernală veșmântată în cireși.
Dorințe de dincolo de infinitul nepătruns
Revin cu decadența umbrelor de senin violet,
Pentru înfăptuirea neființelor supuse slovei.
Închinăciune vecinică lor, de vor descătușa
Daimonul angelului decăzut ce stă crucificat
În lumina cărnurilor deprimate de atâta senin.

XLIO lacrimă, spintecată pe tăișul zâmbetelor,
Se ascunde în sufletul ei bolnav de el
Râde și plânge, surâde și suspină,
Cerul e tot un sânge, de fantasma lui ea s-anină.

Un colb de stele s-așterne peste poteci și drumeți,
În zodia ielelor se plumbuie o baladă la han,
O criptă își ademenește pețitorii muribunzi,
Iar ea îl picură pe el vâscos peste poteci și drumeți...

Ea se preschimbă în fidea și se îngroapă abisal în laptele lui,
Universul hămesit îi devorează cu neantul și preaplinul său...
Dalbul păgân al contopirii se eclipsează în tenebra lui Eros
Ce îi renaște despletiți într-o nouă înfățișare...

Un lament surd al unui corb afon îi cheamă spre destin.
Desăvârșită e chimera lacrimei spintecate pe tăișul zâmbetelor,
Ea s-ascunde nepristan în sufletul ei bolnav de el,
Râde și plânge, surâde și suspină... Fidea cu lapte!

XLO lalea violet, pe corpul nimfei trandafiriu,
Străpunge sufletu-i livid ce odată era viu,
Neantul îi topsichează anima întru a ei goliciune –
Sacrament de sărut profan; leapăd o-nchinăciune
Și o scobor pe tulpina lalelei,
Așternând-o precum un văl catifelat
Peste grădina edenului nimfei.
O icoană plumbuită în ființa ei
Se reflectă în oglinda cerului înstelat,
Căutând sfinte păcate pe ale sale alei.
O cătare
Își căuta cazare
În a mea zare –
Idilică exorcizare...
Imortalizare...
În pastel de chimere din slove-n ruină
Se cutremură monumentul de supt zeii sluți.
Un angel decăzut, în vene i se plimbă o ea divină,
E geamănul meu lichefiat în noi renăscuți.
Eu de mine,
El de sine,
Eu de el și sine de mine
Izbăviți...
Ispitiți
De o lalea violet, pe corpul nimfei trandafiriu...
Îi străpungem sufletul livid și zâmbetu-i e viu.