miercuri, 11 februarie 2015

CafeMălăxirea-mi numirată
Iasti cafe dizñirdată
Caseună măgipsită
Cu feamina țea nghisată
N putire mblătită
E dimineatsâ ghizmedzumată

Legendă:
Mălăxirea-mi – obișnuirea-mi
Numirată – numărată
Iasti – este
Cafe – cafeaua
Dizñirdată – dezmierdată
Caseună – fiecare
Măgipsită – fermecată
Feamina – femeia
Țea – cea
Nghisată – visată
N –în
Putire – potire
Mblătită – împletită
E – și
Dimineatsâ – dimineață
Ghizmedzumată - dijmuită