luni, 8 mai 2017

VIII - V - MMXVIICe este un cuvânt?
Zice-se că-i simțământ
Rămas, cu legământ
De semne, pe pământ...

Dar voroava hronicată
Și de odinioară dată?
Ea, oare, ce mai este?
Dragii mei, să știți
Că nu o să ghiciți.
Căci voroava-i, timpuri peste,
Altă slovă de poveste,
Scrijelită cu semne alese
În pergamente, unde țese,
Atent, muritorilor destine
Și, aezilor, muze și metrese.

De vorba-mi ascultați
Crezare oare-i dați?
Are verb, are discurs,
Glasul în lapte și miere curs,
Dar, cu o zicere de conferință,
Caută pretext să dea sentință,
Afirmând la intervenție:
„Angajamentul e doar o pretenție!
Texte și pretexte, caută fee!
Dar, la ceas de noapte:
Interjecții și onomatopee,
Grai păgân în șoapte!”

La cazanie, cu limbă și boace,
Taifasul muzei nu se înțelege –
Prilej nimfei de a se preface.
Dar pe considerent de veste,
Cu motiv și mobil în zodia învinuită,
Fără de rațiune și temei pricinuită,
Altă slovă, a muritoarelor tristă poveste,
În mod nemotivat! Greu de boală articulat,
Aedul mărturisește că în taine păgâne a contractat,
Spunerile de se recită cu ombre de răceală: „Neveste!”