luni, 7 aprilie 2014

Pledoarie arhaicăCătre Cantora Excelenței Sale,
În atenția Obscurității Sale Haosul

Printr-un act acheros Voievodul a adichisit cu o adichie ce nu s-a mai pomenit, aforohartiind zeii că au fost acliriperiți cu simțăminte aclirosate.
Am făcut astă ariză către cantora Excelenței Sale Haosul spre a azlui pe acest nevrednic și a caida supt diacrisis crisologia prezentă.
În astă cugetare venim, venerabil auditoriu, cu temeiuri afilonice:
Pentru întâiul temei prezentăm ahdul încheiat prin muahedeul de aliverdisire a sufletelor și înțelegem să facem amfisvitisis la alicotisirea acestora în dăți ce se repetă în istoria continuă deși existau un gnisios fetes și o sistolie. Ni s-au batalisit fluviuri de anime putregăite și nereunite cu dobâtocul.
A doua ispravă de netăgăduit adusă spre obscură înțelepciune și întinată judecată: vă punem la dispoziție alilogravia mârșavă între Voievod și Năruitul Imperiu al Aștrilor prin care fac controbonț spre a obține beneficiul cuxiilor noastre.
În gnomia havalei tocmite și prezente de față considerăm faptele sale hrăpărie și hilă cu rizicon pericolon mare față de noi și de fișcușul Excelenței Sale și dorim să nu se vrednicească a se arăta iconomie ori meserere față de defendor.
Fără amfivolie și respectând anadefterul, prezentăm catastiful apolapsisului de care fost-am apoclironisați. Evracul se regăsește pentru aprofundată aplecăciune și în arhiveconomia de pe lângă Poarta Cenușelor și în Tabularium.
Menționăm că l-am chinisit și avem carar cu privire la astă crisologhie, caral pe care dânsul refuză a-l respecta.
Imza madeliului din tahriratla erevnă a fost găsită ca nefiind maciglisită și landumul nu este o paragrafie.
Deoarece defendarul a fost găsit enotin în urma dobrosurii și erevnei efectuate și nu a respectat endiconercomul, solicităm ca din elencus Obscuritatea Sa Haosul să entirisească embericlisirea întregului teritoriu voievodal.
Ca paladiu, când în takvim s-o tocmi perimeria, drept mutasarif pererubții au simvivasit prin practicauă să numească pe Maestrul Consul al Umbrelor. Asemenea, la țecă va fi trimisă parera spre a se bate monetă nouă, conformă cu reveria crepusculară a Marelui Asfințit.

Cu osebitu tapiu,
Îngerul Decăzut