luni, 19 octombrie 2015

Comunic și ExistA exista...
A comunica...
Două particule de unicitate
Zămislite de Haos în multivers.
Cresc,
Răzbesc,
Se izbesc,
Se topesc,
Se unesc,
Putrezesc,
Și renasc la infinit.
Depășind îngrădirea luminii de rațiune,
Se relativizează printre
Alte și aceleași umbre de creațiune.
Strălucesc tenebrele de libertate
Când Sus și Jos devin Tot și Unul,
Iar șoaptele trecutului îi pun aripi
De cunoaștere a realităților,
Lepădând neantul static
Prin chimerele de adevăr fantezist
Ce scrijelesc în pergamentul atomic
"Exist, deci comunic.
Comunic, deci exist."