duminică, 16 octombrie 2016

Experiment
Burlesc mijesc aurore de crepuscul
Orânduite pe neant de nelumesc...
Mijesc aurore în turcoaz de cenușă,
Beata noapte se solvă; aștrii cresc
Elicoidal în tenebre de castă lumină,
Lepădând nourilor matrioșka păpușă.
Ațâț saturnul zilei în creuzet;
Preling în sare talazul de cristale rezultat...
Oculta amestecătură scoate un zumzet...
Limpezirea vine în concentrația cordului beat,
Ivit să se lichefieze în foc nuclear,
Temerar și timid – în aceeași sicră, pășesc pe ecoul
Exploziei pastelate de energie și vitalitate –
Haotică victimă a experimentului de
Neaoșă triplă legătură a carbonului meu,
Invadator, de carbonul făurit în cărnuri de muză...
Catalistul este sacrosanct – un păcat inocent;
Apar profeții jertfite pe altar de nud sentiment...

Un axis mundi pentru universul citadin:
Antociani detonați profan în mediu acid!