miercuri, 18 ianuarie 2017

Acrostih

Albi fulgi de nea vor să scoboare
Neantul saharian, la a gheții sărbătoare;
Duios răsună în ei un daimonul păgân,
Refren ștricănit pe cântul ce-l îngân...
Eclipse, în cețuri cufundate, șoptesc
Eliberarea chimerelor de nelumesc:
- Adastă fee și prin nămeți nu pleca!