sâmbătă, 16 decembrie 2017

Pastel de toamnăE o toamnă ruginită și însingurată,
Iar noaptea pleacă târziu în ale zorilor brațe –
Ombre și lumini valsează în valurile norilor;
Iar din crug descind siluete de rouă
Și bat la poarta de smoală a străzii,
Cătând să ceară audiență la țărână.

Pe stradă se preumblă spițe de  aluminiu
Legate de pânze... negre, albe, colorate;
Mireasma proaspătă a cafelelor
Respiră sacadat
Prima gură de poluare a zecilor
Tobe de eșapament înghesuite
Pe fiecare centimetru pătrat
Al intersecției.

Din când în când, un cuvânt dogit
Salută o slovă jună și zglobie,
Ca apoi să urmeze o sărutare a tăcerii...

Sirenele sar din oceanul mulțimii
Și ademenesc răspunsuri în taine,
Unde le încătușează în nenumiri;
Un schelet își poartă cărnurile în revelații,
Din stație în stație... prin stații...
Poate-poate peregrinagiul pios
Îi va returna înzecit timpul pierdut.

Neantul e senin și nărăvaș,
Iar zorii se pierd în plumbul zilei,
Treptele de marmoră neagră
Exorcizează siluetele de rouă,
Iar în ritualul de băltoci lepădate
Se simte delirul efervescent
Al unei fee numite răceală,
În burlești chimere de grade măsurată,
Pe o toamnă ruginită și însingurată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu