sâmbătă, 18 iunie 2011

Am rătăcit

Ultimul colb de drum dispare
Şi raţiunea o azvârl într-o desagă ponosită
Răspântia vieţii se năruie într-un vis
Ultimul colb de drum dispare.

În hanul braţelor tale poposesc
Şi îmi caut odihna dorită
Ultimul colb de drum dispare
Drumeţ pe a norilor cărare
Astăzi la diafanul tău sân am să mă trezesc.

Mă primeşti uimită... căci să rămân niciodată nu te aşteptai
Într-un basm pari cufundată în timp ce vigoarea îmi redai
Sub freamătul naturii renaştem într-o nouă viaţă
Ultimul colb de drum dispare
Şi raţiunea o azvârl într-o desagă ponosită.