miercuri, 4 septembrie 2013

Decesul simțurilor renașteDecesul simțurilor renaște
Și te abandonezi canibalic întunecimii mele...
Ezoterism al pasiunii mele, te invoc!
Să te abandonezi canibalic întunecimii mele...

Pictezi cu sângele tău putregăit în dragoste
Pe epitaful pergamentului venelor mele
Decesul simțurilor renaște
Căci tu rămâi contopită în a eternității pieire.

Nimfă defunctă a rațiunii pure
Acoperă-mi muribunda scoarță cu diafanul pielii aezilor
Rămâi în istorie căci timpul se scurge iarăși către origini
Decesul simțurilor renaște
Când te abandonezi canibalic întuneimii mele.