vineri, 13 septembrie 2013

Tempestă de calmTempestă de calm prin ponegrite coroane
Pornește avalanșa încleștării de bărbi cu idei!
Tăciunele și neghina destoinic se revarsă prin al vieții pârâu
Pornește avalanșa încleștării de bărbi cu idei!

Amurg defunct pe piedestalul cărnoaselor ruine
Lepăd rugina și o însingurez în tine...
Tempestă de calm prin ponegrite coroane
Sboară și destramă de minte cuvinte.

Robuste schelete distrag efemeritatea timpului
Împovărate de adieri ce patinează între vene și mângâieri.
În umbra soarelui se contestă lumini și scânteieri.
Tempestă de calm prin ponegrite coroane
Pornește avalanșa încleștării de bărbi cu idei!