marți, 22 martie 2016

XXIIO lacrimă ajunge într-o rugă
Adresată trecutului sacrificat –
Un ritual păgân potopit în fugă,
Pe slova ce prezentul a evocat.

O lacrimă ajunge pe altare
Hămesite de serafica privire,
Aripile și nimbul sunt în zare
Zvârlite cu o lacrimă ajunsă într-o rugă de simțire.

O lacrimă ajunsă un blestem
Ce sfâșie nuda inocență în abis...
Robia unei lacrimi ajunge să te chem,
Vino din obscuritate și neant în dulce vis!

Ajută-mă să ajung cu o lacrimă în paradis,
O eternitate să o înlănțui pe al său schelet,
În boemul sărut interzis,
Pe câmpul de lalele violet.