marți, 22 martie 2016

XXXIIIO rugă lichefiată în Eden
Îi cere să fie părtaș la ritualul
Unor animi dezlănțuite pe veci:

Orizonturi de nouri
Plouă în sine cu violet
Neprihănit,
Tenebros,
Îmblânzind slovele
În ecouri de șoapte.
Orizonturi de noi
Abscunși –
Serafic nisip contopit
În diamant
Botezat taină –
Ce nu poate fi tălmăcită –
Amoral amor.