marți, 22 martie 2016

XXX



Un nimb deasupra tenebrelor –
Lalele violet înconjor dalbe roze,
Un nimb de tenebre desvăluie feea,
Felină voluptuoasă, ce dănțuie lubric
Ademenind rațiunea în chimere,
Lăsând vremelnicia muritorilor.
Un nimb de tenebre ce încătușează
Desfătăciunea într-o vrajă
Biciuie daimonul în libertinaj desfrânat,
Împărtășește carnea cu sfinte păcate
Și primește deificarea-n temple de marmură neagă...
Sine dalb de lalele, mine violet de roze,
Tine – nectar și ambrosie diafană.
Întunecimea se așterne nudă între sori și o lună,
Stăpânind lumina prin cristale de plumb hămesit.